Altijd in beweging
/

van nu naar beter

 

 

  • Behandelingen die vergoedt worden door de zorgverzekeraar worden rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
  • De patiënt krijgt de rekening gepresenteerd wanneer achteraf blijkt dat                           
  • a) hij of zij niet verzekerd is voor behandeling;                                                              
  • b) de zorgverzekeraar niet bereid is de behandelnota’s te betalen.
  •    

 

  • Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die behandeling afgezegd worden.
  • Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van uw afspraak kan 100% van het bovengenoemde tarief in rekening gebracht worden. Let op: deze nota kan niet bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.
  • Indien de patiënt in gebreke blijft, is de fysiotherapeut gerechtigd derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.
  • Behandelingen die de patiënt niet ten laste kan laten komen van zijn zorgverzekering of aanvullende verzekering worden rechtstreeks bij de patiënt in rekening gebracht.