Altijd in beweging
/

van nu naar beter

 

De algemeen gebruikelijke definitie van chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn: chronische rugpijn, chronische hoofdpijn en chronische nek pijn. 

Nociceptieve versus neuropathische pijn.

Pijn die ten gevolge van weefselschade (een stoornis) ontstaat heet nociceptieve pijn (weefselpijn). Daarnaast bestaat er pijn vanuit het zenuwstelsel zelf: neuropathische pijn ofwel neuralgie (zenuwpijn). Zenuwpijn heeft vaak een meer branderig karakter en kan ook pijn geven door aanraking, of door (knellende) kleding.

Een groot probleem is de chronische pijn zonder dat daar organische afwijkingen aan ten grondslag liggen. Deze zogenaamde pijnstoornis kenmerkt zich door onvoldoende kennis en inzicht in pijn en functioneren. Door onjuiste idee vorming inzake stoornissen en pijn wordt er uiteindelijk niet goed meer omgegaan met het lichaam. Er ontstaat chronisch lichamelijke pijn die maar niet te verminderen lijkt en steeds meer het dagelijks doen en laten beïnvloed.  Bij onderzoek is er echter geen lichamelijke oorzaak te vinden en is er ook geen bewijs dat de pijn met opzet wordt nagebootst. De klachten kunnen zich in alle lichaamsdelen voordoen, maar het meest gebruikelijk zijn de rug, het hoofd, de buik en de borst. In bepaalde gevallen kan wel een lichamelijke oorzaak worden gevonden, maar zijn de klachten veel erger dat bij dit ziektebeeld verwacht kan worden. Oorzaak en gevolg zijn dan eigenlijk niet in normale overeenstemming.

De verleiding bestaat om hiertegen steeds meer en steeds sterkere pijnstillers te nemen. Dit is echter in het algemeen geen zinvolle behandeling, namelijk een die gedoemd is te falen; de pijn gaat niet weg en de bijwerkingen worden steeds erger. Deze vorm van chronische pijn is verreweg de meest voorkomende.

Veel patiënten met chronische pijn zijn erg onzeker over wat er nu aan de hand is en wat zij moeten doen. Immers  van alles is al geprobeerd maar niets lijkt te helpen,  Verlies van controle op pijn geeft meer angst en onzekerheid waarbij men pijn en pijn provocerende handelingen  steeds meer gaat vermijden. Helaas neemt hierdoor de lichamelijke conditie en belastbaarheid fors af.  Men kan steeds minder belasting verdragen en wordt zwakker, minder fit en moe.  Deze afnemende belastbaarheid zorgt ervoor dat ook de normale dagelijkse activiteiten pijn gaan doen. Uiteindelijk ontstaat een vicieuze cirkel van minder kunnen en minder durven doen waarbij de kwaliteit van leven afneemt.

Wij helpen u om goed inzicht te krijgen in alle factoren die spelen bij uw klachten.

Wij geven u:

  • Duidelijkheid over wat er aan de hand is met uw lichaam.
  • Hoe u denkt over uw pijn klachten en wat dat betekend voor uw herstel toename of belemmering
  • Hoe u met pijn en uw lichaam omgaat en hoe dat herstel kan bevorderen en belemmeren

Wij nemen uitgebreid de tijd om samen met u alle aspecten die spelen bij uw klachten en verminderd functioneren in kaart te brengen. Een op maat gemaakt behandelplan voorziet in het behalen van de door u gestelde doelen.
Educatie, beweging en training, naast daar waar nodig de inzet van ondersteunende behandel technieken vormen de ingrediënten.    

De pijnbehandeling kan een multidisciplinair karakter hebben waarbij onze directe lijnen met alle benodigde disciplines dit snel en efficiënt mogelijk maken.

In specifieke situaties kan een multidisciplinair revalidatie traject worden aangeboden waarbij naast de oorzakelijke behandeling ook de gevolgen van pijn en het ermee omgaan een belangrijke rol spelen.