Altijd in beweging
/

van nu naar beter

 

Minder verzuim en tevreden werknemers?

Zowel curatief als preventief is ons team breed inzetbaar waarbij wij ook kunnen participeren in de ontwikkeling en implementatie van verzuim en duurzame inzetbaarheid strategieën van onze klanten( van midden en klein bedrijf tot groot bedrijf met meer dan 1000 medewerkers). 

Samen werking met andere betrokken zorgverleners en leidinggevenden binnen uw bedrijf is daarbij voor ons vanzelfsprekend om tot goede resultaten te komen.  Ons team staat u ter beschikking, eventueel naar wens op uw bedrijfslocatie, om klachten aan het houding en beweging apparaat snel en efficiënt te behandelen.
Optimaal gebruik maken van het herstel vermogen en een goede afstemming van mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden voorkomen onnodig letsel en reduceren het verzuim van uw medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteits beleid!

Welke behoefte is er binnen uw organisatie en hoe geeft u het vorm?

Het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid en vitaliteits beleid verdient volgens ons en onze klanten de aandacht. Samen met hen streven wij naar een breed draagvlak voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Om dit te realiseren hebben wij in samen werking met Aanpakkers  een strategie ontwikkeld om vanuit de werkvloer naar boven te krijgen wat nodig is en waar behoefte aan is om het duurzame inzetbaarheid en vitaliteits beleid vorm te geven. Deze bottom-top benadering haalt exact naar boven waar uw organisatie behoefte aan heeft. Er ontstaat goed inzicht in behoefte en mogelijkheden. Samen bepaald u hoe u, uw medewerkers en uw organisatie een vitale toekomst tegemoet kunnen zien.